Furcifer lateralis

Furcifer lateralis

Algemeen
De Furcifer lateralis is een zeer bontgekleurde soort, vandaar dat deze dieren ook wel "Tapijtkameleon" worden genoemd. De maximale lengte van de mannen bedraagt 28 cm, maar de gemiddelde grootte ligt zo rond de 20 cm. Zoals bij de meeste kameleonsoorten blijft de vrouw iets kleiner dan de man. De reden dat deze dieren ook wel tapijtkameleon worden genoemd is de varia aan kleuren zoals: groen, rood, geel, oranje, blauw, bruin, zwart, wit. Hierdoor heb je zeer veel kleurvarianten. Bij zowel de mannen als de vrouwen loopt er over de zijkanten van het lichaam een horizontale streep welke voorzien is van een 3 of 4 tal ronde cirkels. Bij de lateralis is het niet zo dat de man de mooiste kleuren heeft, maar de vrouw, en dan vooral tijdens de paring en tijdens de zwangerschap.

Het grootbrengen van de dieren gaat vrij gemakkelijk en snel aangezien ze in het begin vrij veel eten en drinken. De dieren zijn na 2 maanden ongeveer 6 cm groot (kop-staart) en na 3 maanden 10 cm (kop staart). De dieren zijn op een leeftijd van 5 maanden geslachtrijp. Het beste is te wachten totdat de dieren rond de 6 à 7 maanden zijn voordat er mee gepaard wordt. Helaas worden de dieren maximaal tussen de 2 à 3 jaar oud en dat is een van de redenen waarom ze weinig gehouden worden. De gemiddelde leeftijd zal zo rond de 2 jaar en 3 maanden liggen.

Herkomst
Door de vernietiging van de oorspronkelijke leefgebieden trekt deze soort steeds nieuwe gebieden in en zijn ze inmiddels bijna over het hele eiland Madagascar verspreid met uitzondering van het noorden en noordwesten.

Biotoop
Door de verspreiding van het leefgebied bewoont deze soort verschillende biotopen, verschillend van grassavannes tot tropische regenwouden. Het meeste komen ze voor in struiken, bosjes, heggen, hoog gras en rijstvelden. Voor het hele verspreidingsgebied geldt dat de dagtemperaturen tussen 18 en 25 graden liggen (met uitschieters naar boven), de nachttemperaturen liggen tussen de 10 en 20 graden (met uitschieters naar beneden). Het verschil in dag- en nachttemperatuur varieert (afhankelijk van het gebied) tussen 10 graden (laaglanden aan de kust) tot meer dan 20 graden in het binnenland. De luchtvochtigheid is overdag 60% - 70% en stijgt ‘s nachts tot boven de 90%. Er is sprake van een regentijd, die duurt van ongeveer eind oktober tot eind maart. De jaarlijkse hoeveelheid neerslag verschilt sterk per gebied: tussen 950 en 3500 mm.

De dieren komen voor op hoogtes variërend van 0 tot 2000 meter boven de zeespiegel. Hierdoor is het zeer moeilijk om bij deze soort te bepalen waar ze vandaan komen en te zorgen dat ze goede huisvesting krijgen.

Verzorging
De dieren worden omschreven als zijnde onrustige (stress), om niet te zeggen "zenuwachtige" en vrij agressieve dieren. In de praktijk blijkt dit nog wel mee te vallen. Wel wordt daarom aangeraden om de dieren vanaf circa 3 maanden oud gescheiden te houden, zowel de mannen als de vrouwen.

Om de benodigde luchtvochtigheid te halen is het belangrijk 2 maal per dag te sproeien. Hiermee worden de dieren direct voorzien van druppels op de bladeren van de planten zodat ze kunnen drinken. Een dagtemperatuur (bovenin het terrarium) van 26-28 graden wordt aangeraden. De nachttemperatuur mag dalen naar 16 tot 18 graden. De maximale dag temperatuur ligt zo rond de 32 graden tijdens de zomermaanden. Dit is dan ook de maximale temperatuur voor een aantal dagen. Vanwege het grote verspreidingsgebied en de verschillende leefomstandigheden daarin is het raadzaam om bij wildvang exemplaren te proberen de exacte vindplaats te achterhalen, zodat je de dieren de optimale verzorging kan bieden in zowel temperatuur als luchtvochtigheid.

Door ervaring is gebleken dat de Furcifer lateralis geen zeer moeilijke soort is om te houden. Toch is aan te raden om niet met wildvang dieren te starten, maar met nakweek waarvan bekend is hoe ze gehouden en gekweekt zijn.

De tapijtkameleon is een relatief kleine Furcifer soort, dus kunnen deze apart gehouden worden in een terrarium van minimaal 35 cm l x 40 cm b x 60 cm h. Jonge dieren kunnen gehouden worden in groepen van 4 à 5 stuks in terraria van 25 cm l x 25 cm b x 40 cm h. zodat de dieren goed in de gaten gehouden kunnen worden.

Het hoofdvoedsel voor de volwassen dieren in gevangenschap bestaat uit krekels van de maat 6 aangevuld met meelwormen, wasmotten, tebo’s, kleine kakerlakken en andere rupsen. Het is belangrijk de voedseldieren goed te bepoederen met een vitamine en mineralen supplement. Verder is het hebben van goede uv verlichting onmisbaar.

Kweek
Het paren van de lateralis gaat vrij gemakkelijk aangezien de man altijd de vrouw zeer snel benadert en beklimt, onafhankelijk van of de vrouw er wel of niet van gediend is. Dit houdt dus wel in dat door deze handeling er verwondingen kunnen optreden tijdens de paring. Houd alles dus goed in de gaten om verwondingen te voorkomen. De paring duurt 5 tot 20 minuten waarna de vrouw de man afstoot en weer terug geplaatst wordt in haar terrarium.

Wanneer de vrouw gedekt is worden de kleuren na een aantal dagen veel intenser/ feller waardoor het goed te zien is dat ze succesvol is gedekt. De zwangerschap duurt 4 tot 6 weken, waarna ze tussen de 4 en 23 eieren kunnen leggen. De eieren worden gelegd in een 10 tot 15 cm diep gat in de grond, in gevangschap gebeurt het regelmatig dat de eieren worden gestrooid. De vrouwen zullen tussen de 4 en 9 legsels leggen met uitschieters van zelfs 13 legsels.

De eieren worden in krekelbakjes gelegd met vochtig vermiculiet (1 deel vermiculiet, 2 delen water afhankelijk vanuit welk deel van Madagascar de dieren komen) waarvan de bovenkant van de eieren net boven het vermiculiet uitsteken. De eieren worden dan gedurende ongeveer 45 dagen op een temparatuur gehouden van 24 - 25 graden. Daarna worden ze 40 dagen in een andere broedstoof geplaatst op een temperatuur van 15 - 18 graden zodat de eieren bevrucht worden. Daarna worden de eieren weer op een temperatuur van 24-25 graden gelegd voor ongeveer 120 dagen waarna de dieren uitkomen.

Wetgeving
Cites B: voor wildvangdieren is zijn Citespapieren en een overdrachtsverklaring verplicht. Voor nakweekdieren is een overdrachtsverklaring verplicht, voor eigen nakweek is een goede administratie verplicht waarmee de herkomst van het dier aangetoond kan worden.